Apakah ini Azab?

Satu makhluk-Mu yang tak kasat membuat panik rakyat hingga pejabat [...]